Gå til hoved-indhold

Whistleblowerordning

Whistleblowerordning i VIKINGBUS

Vi har oprettet en whistleblowerordning, som du kan læse mere om på denne side. Vi opfordrer dig til at læse dette, før du anmelder din mistanke eller bekymring via ordningen.

Hvem kan bruge whistleblowerordningen?
Du kan benytte whistleblowerordningen, hvis du er nuværende eller tidligere ansat, samarbejdspartner eller anden ekstern person med tilknytning til VIKINGBUS.

Hvad kan du indberette?
Du kan bruge vores whistleblowerordning, hvis du har viden eller rimelig mistanke om alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold samt overtrædelser af EU-retten som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten. Det kan fx være følgende:

  • Strafbare forhold, fx bedrageri, underslæb, misbrug af aktiver, forfalskning af dokumenter, regnskabsmanipulation, bestikkelse, korruption, hvidvask og terrorfinansiering
  • Brud på konkurrence- og udbudsregler
  • Fare for enkeltpersoners sundhed og sikkerhed, herunder alvorlige eller gentagne brud på arbejdssikkerheden
  • Væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet
  • Overtrædelse af tavshedspligt
  • Overtrædelser af beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger
  • Alvorlige overtrædelser af interne retningslinjer og regler i VIKINGBUS (fx de individuelle selskabers personalehåndbøger og retningslinjer)
  • Diskrimination, grov mobning, grov chikane, fysisk vold, trusler og seksuelle krænkelser.

Ovenstående er alene eksempler. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din indberetning falder inden for whistleblowerordningen, opfordrer vi dig til at bruge vores whistleblowerordning. Indberetningen vil herefter blive vurderet, og du vil modtage en tilbagemelding på, om din indberetning er omfattet af whistleblowerordningens anvendelsesområde.

Forhold som samarbejdsvanskeligheder, utilfredshed med lønforhold, mindre overtrædelser af interne retningslinjer om sygefravær, rygning, alkohol, brug af kontorartikler m.v. skal ikke indberettes gennem whistleblowerordningen, men skal indberettes gennem vores normale ledelsesstruktur, dvs. til nærmeste leder.
Brug ikke whistleblowerordningen til at rapportere begivenheder, der udgør en umiddelbar trussel mod liv eller ejendom. Hvis du har brug for nødhjælp, bedes du kontakte de offentlige nødtjenester.

Vi opfordrer dig til at benytte vores whistleblowerordning, hvis du har en bekymring eller mistanke om alvorlige forhold. Du kan dog også vælge at indberette din mistanke eller bekymring til de eksterne whistleblowerordninger, som er oprettet af myndighederne.

PwC
Din indberetning går direkte til en ekstern tredjepart (PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ( ”PwC”)). PwC er et uafhængigt revisions-, skatte- og rådgivningshus, som på vegne af VIKINGBUS modtager indberetninger for at sikre en uafhængig kanal for dig, der indberetter. Efterfølgende sendes din indberetning videre til behandling hos VIKINGBUS.

PwC foretager en indledende vurdering af, om indberetningen er omfattet af whistleblowerordningen, og tager en dialog med whistlebloweren, hvis der er behov for uddybende information, eller hvis indberetningen giver anledning til opfølgende spørgsmål.
PwC vil herefter foretage en habilitetsvurdering, som skal afdække, hvem der kan håndtere indberetningen i VIKINGBUS, så indberetningen kan behandles af en upartisk og kompetent person i VIKINGBUS og dermed ikke videresendes til en person, som indberetningen vedrører direkte eller indirekte, eller hvor der kan være risiko for interessekonflikt.

Head of People and Culture
I VIKINGBUS Head of People and Culture I VIKINGBUS er ansvarlig for whistleblowerordningen i VIKINGBUS. Head of People and Culture er en særlig kompetent og uafhængig person, som har ansvaret for at sikre en omhyggelig opfølgning på indberetninger, ligesom Head of People and Culture har ansvaret for at vurdere, hvilke tiltag der er behov for at iværksætte på baggrund af din indberetning.
Du kan læse mere om vores whistleblowerordning i vores whistleblowerpolitik (Se link forneden) 
Du kan se mere om rolle- og ansvarsfordelingen i dette procesoverblik (Se link forneden)

Fortrolighed og objektivitet
Alle, der modtager og følger op på indberetninger, er underlagt en særlig tavshedspligt. Undersøgelse af indberetninger udføres under behørig iagttagelse af uafhængighed, fortrolighed, databeskyttelse og -sikkerhed.
VIKINGBUS og PwC behandler alle oplysninger om whistleblowerens og berørte personers identitet strengt fortroligt i videst muligt omfang.

Beskyttelse af whistleblowere
VIKINGBUS tillader ingen form for repressalier eller chikane mod whistleblowere.
En whistleblower, som i god tro indberetter en rimelig mistanke eller bekymring via whistleblowerordningen, vil ikke blive mødt med repressalier eller blive udsat for negative konsekvenser, herunder konsekvenser af ansættelsesretlig karakter, selvom indberetningen senere måtte vise sig at være ubegrundet.

Foretag din indberetning her
Du kan foretage indberetning ved at klikke her:
https://whistleblowersoftware.com/secure/VIKINGBUS 

Du kan også anvende vores QR-kode til at foretage indberetningen via din telefon eller tablet.