Gå til hoved-indhold

Vi holder hjulene i gang i hele Danmark

Du møder også en VIKINGBUS når du tager den gule eller den blå bybus 

Kom nemt rundt i dit lokalområde og få den bedste oplevelse på vejen. VIKINGBUS er også rutebuskørsel. Vi har mange års erfaring med kørsel i mange kommuner i hele landet.

VIKINGBUS kører en lang række lokalruter samt bybusser via Movia. 

Hovedkontoret er bemandet det meste af døgnet med driftskontor, der overvåger buskørslen, og klargøringspersonale, der sørger for, at tingene er i orden.

Korte fakta om VIKINGBUS Rutefart:

  • Kører kollektiv transport i Movia regi

  • Mange engagerede medarbejdere

  • Miljø- og arbejdsmiljøcertificeret inden for nyeste standarder

  • Efterlever sundhedsmyndighedernes vejledning i forbindelse med Covid-19

  • Sørger for at medarbejdere er ajour uddannelsesmæssigt

  • Opererer med en busflåde på 104 rutebusser, hvoraf en stor del er af nyere dato

  • Gennemfører løbende kvalitetskontroller på rullende materiel